4,972

Warunkiem odbycia skoku na gumowej linie, jest zapoznanie się z poniższym regulaminem, pisemne potwierdzenie jego znajomości i akceptacja zawartych w nim postanowień. Akceptacja regulaminu zobowiązuje do jego przestrzegania.

 • Zabrania się wykonywania skoków osobom, które znajdują się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu.
 • Zabrania się wykonywania skoków osobom, które cierpią na dolegliwości układu krążenia,choroby serca, chorym na epilepsje, osobom z wadą wzroku +/-3 dpi, kobietom ciężarnym oraz osobom ze schorzeniami kręgosłupa lub które są po obrażeniach kręgosłupa, złamaniach kończyn dolnych, miednicy lub innych ciężkich urazach.
 • Uczestnik skoku jest zobowiązany do pozostawienia na dole wszystkich przedmiotów, mogących wypaść mu podczas skoku, np. portfel, telefon komórkowy, zapalniczka, klucze oraz innych, znajdujących się w kieszeniach. To samo tyczy się biżuterii.
 • Skoczyć można wyłącznie w butach poniżej kostki, butach sportowych, obuwie ponad kostkę, „balerinki” itp buty które mogą spaść narażając osoby postronne należy ściągnąć.
 • Zabrania się chwytania gumowej liny na której odbywa się skok, w czasie jego trwania.
 • Organizator skoków nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wypadków losowych (na które nie mamy wpływu jak np. sprężynowanie gumy), niestosowania się do regulaminu skoków, poleceń instruktora, oświadczenia nieprawdy lub zatajeniu istotnych faktów.
 • W przypadku skoków tandemowych, w przypadku rezygnacji obie osoby tracą poniesione koszty, organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe a w razie nie zastosowania się do instruckji za błędy popełnione przez skoczków. Ryzyko istnieje przy każdym skoku – w przypadku dwóch osób jest więcej zmiennych niezależnych od organizatora, proszę mieć to na uwadze.
 • W przypadku uczestników niepełnoletnich, skoczyć można powyżej 16 roku życia, skok odbywa się wyłącznie za pisemną zgodą prawnego opiekuna.
 • Skoki dozwolone są od 12 roku życia, waga min. 45kg w obecności prawnego opiekuna.
 • W sytuacji, gdy uczestnik nie dostosowuje się do powyższego regulaminu, organizator ma prawo do odmowy dopuszczenia do wykonania skoku, a gdy do skoku dojdzie, organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody, jakie poniósł uczestnik.
 • Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do skoku bez podania przyczyny.
 • Obsługa Bungee Gdańsk nie jest personelem medycznym. Jeśli Twój stan zdrowia budzi Twoje wątpliwości zasięgnij porady u swojego lekarza rodzinnego.
 • Bungee Jumping to sport ekstremalny, wiążący się z ryzykiem i sytuacjami niezależnymi od organizatora przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 • Za rzeczy pozostawione na terenie skoków Organizator NIE ODPOWIADA.
 • Organizator może podjąć decyzję o przerwaniu prowadzeniu skoków w każdym momencie [warunki pogodowe itp] mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników.
 • W przypadku następstw sytuacji losowych nie wynikłych z zaniedbania lub błędu organizatora decyzja o zawiadomieniu służb należy do skoczka.
 • W przypadku rezygnacji ze skoku po przeprowadzeniu czynności wstępnych, rezygnacji w koszu lub nie oddaniu skoku po dwóch sygnałach danych przez instruktora pieniędzy NIE ZWRACAMY.